احمد صفایی

احمد صفایی متولد 20 مهر 1371 ساکن کرج و اصالتا همدانی است. محمود برادر احمد از حامیان احمد در این راه بوده. از متاهل شدن و ازدواجش هنوز اطلاعاتی در دست نیست گویا مجرد است.
موسیقی را از 16 سالگی با نواختن گیتار شروع کرد. علاقه اش به موسیقی وصف نشدنی است به طوری که به دلیل مخارج بالای هنر، برای ادامه راه از از ادامه تحصیلات بازماند و با توجه به تحمل سختی های زیاد همچون سرقت موزیک (عشق اول) توسط مهدی احمدوند همچنان ادامه داد و هیچگاه نا امید نشد.

فهرست