علیرضا روزگار

علیرضا روزگار متولد 1360 در مرودشت، خواننده است فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی برق است، وی دارای سه برادر و دوخواهر دارد و خودش فرزند پنجم خانواده می باشد، پدرش موذن وقاری قرآن و بسیار خوش صدا بوده است مرودشت یکی از شهرهای استان فارس است
من در یک خانواده متوسط و مذهبی متولد شدم مرحوم پدرم از قشر کارگر بود و اگر صدایی دارم میراث ایشان است چرا که صدای خیلی خوبی داشتند و قاری قرآن و مؤذن بودند اگرچه من معتقدم حتی نصف ایشان هم صدا ندارم

فهرست