صداباران فعالیت خودش رو از سال ۱۳۸۶ با مدیریت مصطفی قدیمی شروع کرد، صداباران در همان سالهای ابتدایی در اوخر دهه ۸۰ توانست جز برترین وب سایت‌های موزیک ایران شود. ولی در ابتدا سال ۹۰ با واگذاری وب سایت به شخص دیگری متاسفانه وب سایت به صورت کامل از بین رفت.

حالا پس از ۱۰ سال دوباره پرقدرت تر از گذشته با همان مدیریت قبلی پا به عرصه گذاشته تا رسالت خود را برای حمایت از هنرمندان ایرانی انجام دهد. امیدوارم بتوانم نقش کوچکی در رشد فرهنگ ایرانی بردارم.

فهرست